Lütfen bekleyiniz...

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

15.07.2020 / Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 01.07.2020 / 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/6/2019 Tarihli ve 1168 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2711) 10.06.2020 / Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı 16.05.2020 / Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumlarında "Koronavirüs" Tedbirlerinin Süresini Uzattı 12.05.2020 / Adalet Bakanı Gül: Bayramdan Sonra Tüm Uygulamalar Yumuşatılacaktır 02.05.2020 / Ceza İnfaz Kurumlarında Koronavirüs Tedbirleri 15 Mayıs`a Kadar Uzatıldı 30.04.2020 / COVID-19 Kapsamında Alınan Tedbirlerin Uzatılması 30.04.2020 / Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480) 15.04.2020 / Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.04.2020 / Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>