Lütfen bekleyiniz...

Ceza Muhakemeleri Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Legal BlogProf. Dr. Hakan Pekcanıtez, Dr. Öğr. Üye. Evrim ErişirYıl 2020
Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Yazar Adı: Dr. Öğr. Üye. Evrim Erişir Yayın Tarihi: 03.06.2020 Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felak...
Korona Virüs Corona Virüs Covid 19 Medeni Usul İcra İflas Sürelerin Durması Sürelerin İşlemeye Başlaması Takiplerin Durması Duruşmaların Ertelenmesi İhtiyati Haciz Tasarrufun İptali Konkordato Yeni İcra Takipleri Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Tahkim Haciz İhbarnameleri Maaş Haczi

7242 sayılı “İnfaz” Kanunu Yönünden “Amaç ve Sistem Sorunu”

Legal BlogDr. Öğr. Üyesi Can CanpolatYıl 2020
7242 sayılı “İnfaz” Kanunu Yönünden “Amaç ve Sistem Sorunu” Yazar Adı: Dr. Öğr. Üyesi Can Canpolat Yayın Tarihi: 25.04.2020 / Bir hukuk devletinde -yahut hukuk devleti olma iddiasında olan herhangi bir devlette-, regülasyon yetkisini kullanan ve bu s...
İnfaz Torba Yasa Tahliye Ceza İnfaz Kanunu Cezaevi Denetimli Serbestlik Koşullu Salıverme Af İnfaz İndirimi Devlete Karşı İşlenen Suçlar Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Suç Covid 19 Corona Corona Virüs Salgın Koronavirüs Pandemi

İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu Ve Çözüm Önerisi

Makaleİzzet ÖZGENÇ , İhsan Yılmaz BAYRAKTARLIGazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 23, Sayı 1
129 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXIII, Y . 2019, Sa. 1 * Prof.Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. e-posta: oezgenc@gmail.com ** D...

Adalet Yolunda Bir “nehir Sınavı” Mücadelesi: Mülkiyet Hakkı, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumu Ve Müsadere

MakaleAkif YILDIRIM, Özgür DUMANAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 1
ADALET YOLUNDA BİR “NEHİR SINAVI” MÜCADELESİ: MÜLKİYET HAKKI, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU VE MÜSADERE A "River Exam" in the Route of the Justice: The Right To Property, The Institution of Postponement of Decleration of Convictio...

Kovuşturma Evresinde Uzlaşmanın Sonucu Olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilmesinin Yerindeliği

MakaleYaprak ÖNTANİnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:9 Sayı:1 Yıl 2018 61 Yaprak ÖNTAN ? Özet Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 254. maddesine göre, kovuşturma evresinde uzlaşmanın sağlanması ve belirlenen edimin def’aten yerine getirilmesi halinde dü...

Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlara Verilen Cezalar Ve Beklenen Toplumsal Adalet

MakaleAlara Fulya ŞensoyGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2018, Cilt 17, Sayı 2
GAUN JSS Aygül, H. H., & Şensoy, F., A., (2018). Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlara Verilen Cezalar ve Beklenen Toplumsal Adalet, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (2), 533-551, Submission Date: 26-01- 2018, Acceptance Dat...

Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mağdur Merkezli Yaklaşım: Onarıcı Adalet

MakaleHarun IŞIKDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 23, Sayı 39
Harun IŞIK DÜHFD, Cilt: 23, Sayı: 39, Yıl: 2018, s. 317-334 317 MAKALE (Araştırma Makalesi) VICTIM-CENTRED APPROACH TO IMPRISONMENT: RESTORATIVE JUSTICE Harun IŞIK * ABSTRACT The penal system has been under the influence of particularly thre...

Amaç Ve Hata

Makaleİhsan Yılmaz BAYRAKTARLI, Ahmet Hulusi AKKAŞErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 13, Sayı 2
Hakemli Makale - Çeviri AMAÇ VE HATA Prof. Dr. Georg KÜPPER Çevirenler Dr. Öğr. Üyesi İhsan Yılmaz BAYRAKTARLI * Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hulusi AKKAŞ ** I. GİRİŞ Alman Ceza Kanunu (Strafgesetzbuch=StGB:ACK) §16’ya göre su- çun unsur...

6763 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Işığında Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma

MakaleMeral EKİCİ ŞAHİN, Kürşat YEMENİCİErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 13, Sayı 1
Hakemli Makale 6763 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi Meral EKİCİ ŞAHİN * Arş. Gör. Kürşat YEMENİCİ ** ÖZET Uzlaştırma kurumu Türk Ceza Hukuku’na ilk olarak 52...

Geçmişten Gümümüze Türk Hukukunda Hâkimin Tarafsızlığı=from Past To Present İmpartiality Of Judge İn Turkish Law

MakaleGökçen TOPUZ, Belkıs KONANAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 66, Sayı 4
GEÇMİŞTEN GÜMÜMÜZE TÜRK HUKUKUNDA HÂKİMİN TARAFSIZLIĞI From Past to Present Impartiality of Judge in Turkish Law Gökçen Topuz * Belkıs Konan ** ÖZET Hukukun işleyişindeki temel amaç adaleti sağlamaktır. Adalet ise m...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 49 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor